SSH and Thunar (Page 1) – Tips, Tricks & Scripts – CrunchBang Linux Forums

SSH and Thunar (Page 1) – Tips, Tricks & Scripts – CrunchBang Linux Forums

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir