CodeIgniter Cron İşlemleri (cron jobs) için Pseudo-Cron Kullanımı

Normalde web sitesinde rutin yapılan işlemler için sunucu (linux’tan bahsediyoruz) üzerinde cron işlemleri tanımlanır. Basit bir şekilde wget komutu yada doğrudan php komutu ile php dosyaları çalışıtırılarak işlem gerçekleştirilir.

Bu yukarıdaki durum ideal durum senaryosu, ve hiç şüphesiz dünya ideal değil 🙂 . İşte böyle durumlarda adına pseudo-cron denilen ve cron işlemlerini sitedeki sayfaların çağrılmasına bağlı olarak çalışan scriptlerle yerine getiren bir yöntem kullanılır. Zamanlama aylık günlük gibi ise problemsiz çalışabilecek bir yöntemdir. Özellikle web sitenizin durumunu izleyen bir de servis kullanıyorsanız, 1-2 saatlik aralarda bile sorunsuz çalışabilir.

WordPress de içinde WP-Cron Fonksiyonları diye bir grup pseudo-cron fonksiyonu barındırır.

Daha önceden bu gibi durumlar için kendi yazdığım bir şeyi kullanıyordum. Üzerinde fazla düşünülmemiş, o an için gereksinim gideren bir pseudo-cron yöntemiydi. Daha sonra ciddi olarak bir araştırma yapınca, uygun bir çözüm buldum. pseudo-cron adıyla (yaratıcı faaliyetten uzak bir isim :)) bir php scripti. Bu scriptin kullanımında da normal cron tanımlamasına benzer bir yöntem kullanılıyor.

Ben de bu scripti kullanarak bir CodeIgniter controller’ı oluşturdum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
<?php
/*
 * 
 * Tayfun Duran
 * http://tayfunduran.com 
 * 
 * modified from pseudo-cron v1.3 below
 * 
 */
 
	/*
	pseudo-cron v1.3
	(c) 2003,2004 Kai Blankenhorn
	www.bitfolge.de/pseudocron
	kaib@bitfolge.de
	*/
 
/*	Kullanımı
 
	* 2 1,15 * * islem
 
	Yukarıdaki komut islem fonksiyonunu her ayın
	1'inde ve 15'inde saat 02:00'de çalıştırır.
 
*/
 
class Cron extends CI_Controller {
 
	function gunluk(){
		$this->load->model('mgenel', 'mayar');
		$this->mayar->tablo = 'ayar';
		$this->mayar->duzenle(null, array('kontrol' => 1));
	}
 
 
	function __construct(){
		parent::__construct();
 
		/****************************************/
		/*		Ayarlar bölümü					*/
		/****************************************/
 
		// Her bir işlemi aşağıdaki diziye birer eleman olarak
		// ekleyiniz. Aşağıdaki komut her gece 00:00'de gunluk
		// fonsiyonunu çalıştırır.
		$this->cronTab = array(
			'00 * * * * gunluk',
		);
 
		// Logların ve zamanlama bilgilerinin tutulacağı klasör.
		// Bu klasöre yazma izni olmalı.
		$this->writeDir = APPPATH . "logs/";
 
		// Log tutulsun mu?
		$this->useLog = true;
 
		// Eposta adresi yazarsanız işlem sonucu gönderilir.
		// Sadece mail komutuyla gönderilen düşük seviyeli bir yöntemdir.
		$this->sendLogToEmail = "";
 
		// pseudo-cron bir çağrılışında işletilecek görev sayısı
		// Eğer işlemler bir kaç saniyeden fazla sürüyorsa ve
		// birbirine çok yakın zamanlara ayarladıysanız düşük bir
		// sayı kullanınız. Sınır sayıda işlem için 0 yapın. 
		$this->maxJobs = 1;
 
		// Hata çıktısını göstersin mi?
		// Yayındaki sunucularda kullanılması tavsiye edilmez.
		$this->debug = false;
 
		/****************************************/
		/*		buradan sonrasına dokunmayın	*/
		/****************************************/
 
		define("PC_MINUTE",	1);
		define("PC_HOUR",	2);
		define("PC_DOM",	3);
		define("PC_MONTH",	4);
		define("PC_DOW",	5);
		define("PC_CMD",	7);
		define("PC_COMMENT",	8);
		define("PC_CRONLINE", 20);
 
		$this->resultsSummary = "";
	}
 
 
	function index(){
		if ($this->debug) echo '<pre>';
 
		$jobs = $this->_parseCronFile($this->cronTab);
		$jobsRun = 0;
		for ($i=0;$i<count($jobs);$i++) {
			if ($this->maxJobs==0 || $jobsRun<$this->maxJobs) {
				if ($this->_runJob($jobs[$i])) {
					$jobsRun++;
				}
			}
		}
		if ($this->debug) echo '</'.'pre>';
		else{
			header("Content-Type: image/gif");
			echo base64_decode("R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==");
		}
	}
 
 
	function _logMessage($msg) {
		if ($msg[strlen($msg)-1]!="\n") {
			$msg.="\n";
		}
		if ($this->debug) echo $msg;
		$this->resultsSummary.= $msg;
		if ($this->useLog) {
			$logfile = $this->writeDir."pseudo-cron.log";
			$file = fopen($logfile,"a");
			fputs($file,date("r",time())." ".$msg);
			fclose($file);
		}
	}
 
	function _lTrimZeros($number) {
		while ($number[0]=='0') {
			$number = substr($number,1);
		}
		return $number;
	}
 
	function _multisort(&$array, $sortby, $order='asc') {
		foreach($array as $val) {
			$sortarray[] = $val[$sortby];
		}
		$c = $array;
		$const = $order == 'asc' ? SORT_ASC : SORT_DESC;
		$s = array_multisort($sortarray, $const, $c, $const);
		$array = $c;
		return $s;
	}
 
	function _parseElement($element, &$targetArray, $numberOfElements) {
		$subelements = explode(",",$element);
		for ($i=0;$i<$numberOfElements;$i++) {
			$targetArray[$i] = $subelements[0]=="*";
		}
 
		for ($i=0;$i<count($subelements);$i++) {
			if (preg_match("~^(\\*|([0-9]{1,2})(-([0-9]{1,2}))?)(/([0-9]{1,2}))?$~",$subelements[$i],$matches)) {
				for($i = 0; $i < 7; $i++) if(!isset($matches[$i])) $matches[$i] = '';
				if ($matches[1]=="*") {
					$matches[2] = 0;		// from
					$matches[4] = $numberOfElements;		//to
				} elseif ($matches[4]=="") {
					$matches[4] = $matches[2];
				}
				if (!isset($matches[5][0]) || $matches[5][0]!="/") {
					$matches[6] = 1;		// step
				}
				for ($j=$this->_lTrimZeros($matches[2]);$j<=$this->_lTrimZeros($matches[4]);$j+=$this->_lTrimZeros($matches[6])) {
					$targetArray[$j] = TRUE;
				}
			}
		}
	}
 
	function _incDate(&$dateArr, $amount, $unit) {
		if ($this->debug) echo sprintf("Increasing from %02d.%02d. %02d:%02d by %d %6s ",$dateArr[mday],$dateArr[mon],$dateArr[hours],$dateArr[minutes],$amount,$unit);
		if ($unit=="mday") {
			$dateArr["hours"] = 0;
			$dateArr["minutes"] = 0;
			$dateArr["seconds"] = 0;
			$dateArr["mday"] += $amount;
			$dateArr["wday"] += $amount % 7;
			if ($dateArr["wday"]>6) {
				$dateArr["wday"]-=7;
			}
 
			$months28 = Array(2);
			$months30 = Array(4,6,9,11);
			$months31 = Array(1,3,5,7,8,10,12);
 
			if (
				(in_array($dateArr["mon"], $months28) && $dateArr["mday"]==28) ||
				(in_array($dateArr["mon"], $months30) && $dateArr["mday"]==30) ||
				(in_array($dateArr["mon"], $months31) && $dateArr["mday"]==31)
			) {
				$dateArr["mon"]++;
				$dateArr["mday"] = 1;
			}
 
		} elseif ($unit=="hour") {
			if ($dateArr["hours"]==23) {
				$this->_incDate($dateArr, 1, "mday");
			} else {
				$dateArr["minutes"] = 0;
				$dateArr["seconds"] = 0;
				$dateArr["hours"]++;
			}
		} elseif ($unit=="minute") {
			if ($dateArr["minutes"]==59) {
				$this->_incDate($dateArr, 1, "hour");
			} else {
				$dateArr["seconds"] = 0;
				$dateArr["minutes"]++;
			}
		}
		if ($this->debug) echo sprintf("to %02d.%02d. %02d:%02d\n",$dateArr[mday],$dateArr[mon],$dateArr[hours],$dateArr[minutes]);
	}
 
	function _getLastScheduledRunTime($job) {
		$extjob = Array();
		$this->_parseElement($job[PC_MINUTE], $extjob[PC_MINUTE], 60);
		$this->_parseElement($job[PC_HOUR], $extjob[PC_HOUR], 24);
		$this->_parseElement($job[PC_DOM], $extjob[PC_DOM], 31);
		$this->_parseElement($job[PC_MONTH], $extjob[PC_MONTH], 12);
		$this->_parseElement($job[PC_DOW], $extjob[PC_DOW], 7);
 
		$dateArr = getdate($this->_getLastActualRunTime($job[PC_CMD]));
		$minutesAhead = 0;
		while (
			$minutesAhead<525600 AND 
			(!$extjob[PC_MINUTE][$dateArr["minutes"]] OR 
			!$extjob[PC_HOUR][$dateArr["hours"]] OR 
			(!$extjob[PC_DOM][$dateArr["mday"]] OR !$extjob[PC_DOW][$dateArr["wday"]]) OR
			!$extjob[PC_MONTH][$dateArr["mon"]])
		) {
			if (!$extjob[PC_DOM][$dateArr["mday"]] OR !$extjob[PC_DOW][$dateArr["wday"]]) {
				$this->_incDate($dateArr,1,"mday");
				$minutesAhead+=1440;
				continue;
			}
			if (!$extjob[PC_HOUR][$dateArr["hours"]]) {
				$this->_incDate($dateArr,1,"hour");
				$minutesAhead+=60;
				continue;
			}
			if (!$extjob[PC_MINUTE][$dateArr["minutes"]]) {
				$this->_incDate($dateArr,1,"minute");
				$minutesAhead++;
				continue;
			}
		}
 
		return mktime($dateArr["hours"],$dateArr["minutes"],0,$dateArr["mon"],$dateArr["mday"],$dateArr["year"]);
	}
 
	function _getJobFileName($jobname) {
		$jobfile = $this->writeDir.urlencode($jobname).".job";
		return $jobfile;
	}
 
	function _getLastActualRunTime($jobname) {
		$jobfile = $this->_getJobFileName($jobname);
		if (file_exists($jobfile)) {
			return filemtime($jobfile);
		}
		return 0;
	}
 
	function _markLastRun($jobname, $lastRun) {
		$jobfile = $this->_getJobFileName($jobname);
		touch($jobfile);
	}
 
	function _runJob($job) {
		$this->resultsSummary = "";
 
		$lastActual = $job["lastActual"];
		$lastScheduled = $job["lastScheduled"];
 
		if ($lastScheduled<time()) {
			$this->_logMessage("Running 	".$job[PC_CRONLINE]);
			$this->_logMessage(" Last run:    ".date("r",$lastActual));
			$this->_logMessage(" Last scheduled: ".date("r",$lastScheduled));
			eval('$this->' . $job[PC_CMD] . '();');
			$this->_markLastRun($job[PC_CMD], $lastScheduled);
			$this->_logMessage("Completed	".$job[PC_CRONLINE]);
			if ($this->sendLogToEmail!="") {
				mail($this->sendLogToEmail, "[cron] ".$job[PC_COMMENT], $this->resultsSummary);
			}
			return true;
		} else {
			if ($this->debug) {
				$this->_logMessage("Skipping 	".$job[PC_CRONLINE]);
				$this->_logMessage(" Last run:    ".date("r",$lastActual));
				$this->_logMessage(" Last scheduled: ".date("r",$lastScheduled));
				$this->_logMessage("Completed	".$job[PC_CRONLINE]);
			}
			return false;
		}
	}
 
	function _parseCronFile($cronTabFile) {
		$file = $cronTabFile;
		$job = Array();
		$jobs = Array();
		for ($i=0;$i<count($file);$i++) {
			if ($file[$i][0]!='#') {
				if (preg_match("~^([-0-9,/*]+)\\s+([-0-9,/*]+)\\s+([-0-9,/*]+)\\s+([-0-9,/*]+)\\s+([-0-7,/*]+|(-|/|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat)+)\\s+([^#]*)\\s*(#.*)?$~i",$file[$i],$job)) {
					for($j = 0; $j < 21; $j++) if(!isset($job[$j])) $job[$j] = '';
					$jobNumber = count($jobs);
					$jobs[$jobNumber] = $job;
					if ($jobs[$jobNumber][PC_DOW][0]!='*' AND !is_numeric($jobs[$jobNumber][PC_DOW])) {
						$jobs[$jobNumber][PC_DOW] = str_replace(
							Array("Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"),
							Array(0,1,2,3,4,5,6),
							$jobs[$jobNumber][PC_DOW]);
					}
					$jobs[$jobNumber][PC_CMD] = trim($job[PC_CMD]);
					$jobs[$jobNumber][PC_COMMENT] = trim(substr($job[PC_COMMENT],1));
					$jobs[$jobNumber][PC_CRONLINE] = $file[$i];
				}
				$jobfile = $this->_getJobFileName($jobs[$jobNumber][PC_CMD]);
 
				$jobs[$jobNumber]["lastActual"] = $this->_getLastActualRunTime($jobs[$jobNumber][PC_CMD]);
				$jobs[$jobNumber]["lastScheduled"] = $this->_getLastScheduledRunTime($jobs[$jobNumber]);
			}
		}
 
		$this->_multisort($jobs, "lastScheduled");
 
		if ($this->debug) var_dump($jobs);
		return $jobs;
	}
 
}
?>

Bu script bir gif resmi çıktısı verir. Yani sitenizde bu gif resmini yerleştirerek pseudo-cron’unuzu çalıştırabilirsiniz.

<img src="/cron" width="1" height="1" alt="" border="0" />

yada

<img src="/?c=cron" width="1" height="1" alt="" border="0" />

Yeni görevler eklemek için yapmanız gereken şey scriptin 46. satırındaki $this->cronTab dizi değişkenine yani elemanlar eklemek. Ve burada tanımlanmış olan fonksiyonu yine cron controller’ının içinde oluşturmak.

Bu resmi tek sayfaya yada her sayfaya koyabilirsiniz. Yalnız sayfanın en altına koymakda fayda var. Yine de sonuçta bu işlem siteye bir yüktür. Yapabildiğiniz sürece pseudo-cron değil gerçek cron jobs tanımlamaları yapmanızda büyük fayda var. Bu sadece cron job tanımlamaları yapamadığınız durumlarda çözüm olabilecek bir yoldur.

1 thought on “CodeIgniter Cron İşlemleri (cron jobs) için Pseudo-Cron Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir