Debian User Forums • View topic – ATi drivers not working correctly with ATi Radeon 3200 HD

Debian User Forums • View topic – ATi drivers not working correctly with ATi Radeon 3200 HD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir