Enabling SATA mode to AHCI after XP Install (applicable to most laptops, or systems) – Notebook Forums and Laptop Discussion

Enabling SATA mode to AHCI after XP Install (applicable to most laptops, or systems) – Notebook Forums and Laptop Discussion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir