How to record screen in Linux?

pearcode:

ffmpeg -f alsa -ac 2 -ab 192k -i pulse -f x11grab -s 1680x1050 -r 15 -i :0.0+1366,0 -acodec libmp3lame -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -threads 4 video.avi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir