pyexiv2, a python binding to exiv2

pyexiv2, a python binding to exiv2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir